fbpx

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Dinning -Home 1

Rainny Lighting

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าใจโคมไฟประดับตกแต่งบ้านมากขึ้น
และรู้สึกว่าการเลือกใช้โคมไฟเพื่อความสวยงาม ไม่เพียงแสดงถึงรสนิยมของผู้ใช้ แต่ยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่พักอาศัยอีกด้วย

Rainny Furniture

เนื่องจากรูปแบบการแต่งบ้านที่เปลี่ยนไป ลูกค้าหาเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากันกับโคมไฟสวยงามได้ยาก ทำให้เราเริ่มขยายรายการสินค้าเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนแท้แนวลักชัวรี่ เพื่อรองรับความต้องการนั้น

Living -Home
Flower

Our Mission

แม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมานาน พันธกิจของเรายังคงเหมือนเดิม
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำส่งคุณภาพ และความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน เราเรียนรู้ และทำความเข้าใจในสินค้าเพื่อที่จะสามารถดูแล เข้าใจในนวัตกรรมและเทรนที่เปลี่ยนไปอยู่

Return Policy

บริษัทฯ ยินดีดำเนินการเปลี่ยนสินค้า จากกรณีต่อไปนี้
1.  พบปัญหาในตัวสินค้า   เช่น ผิดรุ่น สี ขนาด จำนวนไม่ครบ ความบกพร่องในตัวสินค้า ตลอดจนการผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อ เป็นต้น
2.  ความชำรุดเสียหายจากการขนส่ง กรุณาตรวจรับสินค้าและปฏิเสธการรับสินค้ากับพนักงานขนส่งได้ทันที
3.  ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาข้างต้นให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว  หากเกิน 7 วัน ทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จากกรณีต่อไปนี้
1.  สินค้าสั่งผลิต  Custom Made
2.  สินค้าชุดโชว์ หรือ โปรโมชั่นเคลียร์แลนซ์
3.  สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
4.  สินค้าที่ใช้งานแล้ว